Säker villa med den bästa försäkringen

Att äga en villa är en dröm för många, men med ägandet kommer också ansvaret att skydda din investering. En av de viktigaste stegen i detta skydd är att välja bästa  villaförsäkringen. I denna guide kommer vi att gå igenom några av de viktigaste faktorerna att överväga när du söker efter den bästa villaförsäkringen, utan att nämna några specifika företag eller exempel. Det första steget i att välja en villaförsäkring är att förstå vilken typ av täckning du behöver. Det inkluderar byggnadsskydd, egendomsskydd och ansvarsskydd. Se till att försäkringen täcker allt från brand och stormskador till stöld och vandalism. Det är också viktigt att överväga om försäkringen täcker tillfälliga boendekostnader om din villa blir obeboelig på grund av skador.

En annan viktig faktor att överväga är kostnaden för försäkringen. Det är viktigt att jämföra priser från olika försäkringsgivare för att säkerställa att du får den bästa möjliga dealen. Men kom ihåg, det billigaste alternativet är inte alltid det bästa. Det är viktigt att balansera kostnaden med den täckning och service du får.

Omdömen och recensioner

Det är också klokt att undersöka försäkringsgivarens rykte och kundservice. Läs recensioner och prata med nuvarande kunder för att få en känsla av hur företaget hanterar krav och hur snabbt de svarar på frågor. Det kan också vara värdefullt att se hur enkelt det är att göra ändringar i din policy eller att få en uppskattning av kostnaderna. För att göra processen med att välja en villaförsäkring enklare, kan det vara hjälpsamt att arbeta med en försäkringsmäklare. De kan hjälpa dig att jämföra olika försäkringsalternativ och hitta den bästa policyn för dina behov och budget.

Slutligen, kom ihåg att regelbundet granska din försäkringspolicy och se till att den fortfarande uppfyller dina behov, särskilt om dina omständigheter ändras, till exempel om du renoverar din villa eller köper nya värdefulla föremål. Genom att noggrant överväga dessa faktorer och göra välgrundade beslut, kan du hitta den bästa villaförsäkringen som ger dig sinnesro och skyddar din älskade villa och dess innehåll.

Värt att jämföra kattförsäkring utifrån pris och andra faktorer

När det kommer till våra älskade katter står deras hälsa och välbefinnande högt upp på vår agenda. Att försäkra din katt bör därför vara på tapeten när du väljer att skaffa en ny fyrbent vän. Genom att göra detta kan du nämligen se till så att den veterinärvård som katten får inte kostar skjortan för dig. Till exempel kan det vara värt att jämföra kattförsäkring utifrån pris och en rad andra faktorer.

Jämför gärna kattförsäkring utifrån pris men bredda ditt perspektiv

Du gör sannolikt rätt som jämför kattförsäkring utifrån pris, men tänk på att det även finns fler faktorer att ta hänsyn till. När du gör din jämförelse bör du därför kika lite extra noga på följande aspekter av försäkringen:

 • Försäkringsskyddet. Långt ifrån alla försäkringar av katter ger ett lika gott försäkringsskydd som de allra bästa alternativen på marknaden. Vissa täcker faktiskt bara vissa typer av olycksfall och sjukdomar, medan andra täcker det mesta som din katt potentiellt sett kan råka ut för. I vissa fall får du även ett skydd vid förebyggande vård, tandvård, rehab och liknande. Därför är det viktigt att förstå vad de olika försäkringarna ger dig ett skydd mot.
 • Ersättningsnivån. Ersättningsnivån är en annan viktig faktor att ta hänsyn till när du jämför kattförsäkring utifrån pris. Denna siffra visar nämligen hur stor del av veterinärkostnaderna som försäkringsbolaget är beredda att stå för. De flesta försäkringsbolag står för cirka 70-90 % av kostnaden medan du står för resten. Därför är det inte säkert att det billigaste av alternativen egentligen är det mest prisvärda.
 • Undantag. Även om du tittar mycket på priset när du gör din jämförelse bör du bredda ditt perspektiv lite grann. Stirra dig inte blind på försäkringspremien utan kika även på vilka undantag försäkringsbolaget gör i sina olika försäkringar. Vad täcker försäkringen och vad skyddar den inte mot? Genom att förstå detta kan du undgå att behöva gå på minor som i efterhand visar sig vara kostsamma misstag. Till exempel kanske en viss försäkring inte ger dig något skydd mot redan befintliga sjukdomstillstånd eller vissa rasspecifika hälsobesvär.

Ta reda på vad som är ett lagom mäklararvode för en lägenhet

Ta reda på vad som är ett lagom mäklararvode för en lägenhet

Genom att anlita en fastighetsmäklare får du hjälp med att ta dig igenom hela processen när du säljer din bostad. Mäklaren hjälper dig att gå från start till mål på ett så smidigt och bra sätt som möjligt. Detta genom att ta på sig de allra flesta av de uppgifter som behöver utföras i samband med marknadsföringen och försäljningen av din bostad. Med detta sagt bör du fortfarande ta reda på vad som är ett lagom mäklararvode för en lägenhet. Med tillgång till denna information har du nämligen möjlighet att försöka förhandla ner arvodet lite grann om mäklaren ligger högt.

Förhandla med din mäklare på Kungsholmen om dennes arvode

Din lokala mäklare på Kungsholmen är fullt medveten om att du inte gör bostadsaffärer till vardags. Han eller hon vet därmed att detta är någonting stort för dig. Du kan med andra ord känna dig trygg i vetskapen om att din fastighetsmäklare kommer att hjälpa dig och vägleda dig genom denna stora affär.

Din fastighetsmäklare vill trots allt tjäna dig på bästa möjliga sätt. Men du bör förstås avtala med personen ifråga exakt vilka tjänster som ska ingå i mäkleriet. Detta kan trots allt variera lite grann mellan olika aktörer och du betalar ju ganska mycket pengar för den hjälp som du får. Därför bör du kunna förvänta dig att få en bra service.

Försök därför att läsa på vilka uppgifter som fastighetsmäklare i vårt land brukar utföra i samband med lägenhetsförsäljningar. Ta även reda på vad som är ett normalt mäklararvode i procent. För genom att göra detta vet du ungefär var din mäklare bör lägga sig när det kommer till arvodet. Om denna skulle vilja debitera ett till synes alltför högt sådant har du därmed möjlighet att försöka förhandla ner det till en mer lagom nivå.

Förhandla ner arvodet till ett normalt mäklararvode för en lägenhet

För att summera vårt resonemang rekommenderar vi dig att:

 • läsa på vad som är ett lagom mäklararvode för en lägenhet i ditt bostadsområde
 • ta reda på vilka mäklare på Kungsholmen som kan hjälpa dig och ställa dem mot varandra
 • vid behov förhandla ner arvodet till en nivå som motsvarar ett normalt mäklararvode i procent.

Stockholm: Därför höjer ett stambyte månadskostnaden

Efter att ett stambyte har genomförts har de flesta hyresrätter och bostadsrätter i Stockholm fått en högre månadskostnad. Hur mycket högre beror både på fastighetsägarens ekonomi samt ränteläget i landet. Orsaken till höjningen är däremot olika beroende på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Hyresrätt – Bara höjning vid standardhöjning

Stambyte klassas som ett underhållsarbete i likhet med golvbyte, tapetsering eller byte av vitvaror. Fastighetsägaren får alltså inte lägga denna kostnad på hyresgästen. En höjning av hyran får antingen ske en gång per år (oftast beräknad på en inflation) eller vid tydlig standardhöjning. En stamrust innebär i sig inte en standardhöjning då den som bor i lägenheten inte kommer får det finare eller bättre.

När renoveringen genomförs behöver däremot hela badrummet rivas ut för att samtliga rör och ledningar ska kunna bytas. När badrummet sedan ska byggas upp igen har fastighetsägaren två val:

 • Samma standard som tidigare – Ger ej rätt till hyreshöjning
 • Högre standard än tidigare – Ger rätt till hyreshöjning

De allra flesta fastighetsägare  planerar därför renovering av badrum så att detta sammanfaller med stambyte i Stockholm. Därefter får även en hyreshöjning ske.

Bostadsrätt – Föreningen och därmed medlemmarna

En bostadsrättsförening styrs av en styrelse vilka har det ekonomiska ansvaret för föreningen. Inkomster till föreningen är månadsavgifterna och dessa behöver alltså höjas i det fall som föreningen får större kostnader – exempelvis högre lån. Det är alltså helt upp till styrelsen att anpassa månadskostnaden för de boende utifrån den budget som finns. Till skillnad mot hyresrätt behöver inte förhandlingar eller standardhöjning ske för att höjning ska kunna genomföras.

Det finns föreningar i Stockholm som redan haft hög belåning när stambyte behövt genomföras. Det har skapat högre räntenivåer och därmed belastat de boende kraftigt vid denna stora renovering. Samtidigt finns det föreningar som planerat i god tid och avsatt kapital för att delvis kunna finansiera renoveringen vilket resulterat i en mindre höjning av månadskostnaden.

Vad kostar stambyte i Stockholm?

Vad ett stambyte kostar beror delvis på antal lägenheter, antal badrum per lägenhet samt stammarnas komplexitet. En av de större aktörerna i Stockholm anger ett riktpris på 300 000 kronor per lägenhet. Det blir därmed flera miljoner som ska betalas även om det är en fastighet med bara ett tiotal lägenheter.
Den vanligaste finansieringsvägen blir därmed att höja befintlig belåning. Ett stambyte sker efter ca 30 – 40 år och under denna tid bör lånet ha minskats så mycket att låneutrymme finns för denna stora renovering.

Hur fungerar familjeabonnemang på mobilen?

Flera mobiloperatörer erbjuder så kallade familjeabonnemang. Det innebär i korthet att ett enda abonnemang tecknas som sedan hela familjen delar på. Här förklaras hur det fungerar och vilka fördelar samt nackdelar som finns.

Så fungerar familjeabonnemang

När ett familjeabonnemang tecknas anges vilka andra telefonnummer som ska ”kopplas på”. Det kan exempelvis vara att ena föräldern som står på avtalet och resterande familj som medlemmar inom detta abonnemang. Det innebär därmed att det är denna förälder som är juridiskt ansvarig för alla kostnader som uppstår. En enda faktura skickas ut och på den finns det specificerat kostnader för de olika nummer som är kopplade. Det finns två olika alternativ gällande surfmängden som följer med.

Föräldern fördelar surfmängden

Det ena alternativet är att surfmängden fördelas via operatörens app. Det kan exempelvis vara ett familjeabonnemang med totalt 40 GB. Det är sedan upp till föräldrarna att avgöra hur stor surfmängd som varje person i familjen ska få tillgång till. Detta kan ändras när som helst. En del familjer bestämmer exempelvis att barnen får en viss mängd surf om de bäddar sängen, tömmer diskmaskinen osv.

Alla får lika mycket

Det andra alternativet är att alla inom ett familjeabonnemang får exakt lika mycket surf. Det kan exempelvis innebära att alla har tillgång till 30 GB. Om surfmängden tar slut kan mer surfmängd köpas in till just det numret.

Fördelar och nackdelar

Det finns primärt tre fördelar.

 • En enda faktura – Bättre kontroll
  Tack vare att alla kostnader samlas på samma faktura blir det enkelt för familjen att ha koll på den totala kostnaden för samtliga mobiltelefoner.
 • Kontroll över surfmängden
  Som presenteras ovan kan föräldrarna reglera hur mycket surfmängd som barnen ska få tillgång till. Det går därmed, via appen, snabbt att stänga av åtkomst till internet eller begränsa surfmängden.
 • Priset
  Det är två kostnader som uppkommer. För det första huvudabonnemanget vars kostnad främst beror på surfmängd som ska ingå. För det andra en fast kostnad per telefonnummer som kopplas på. Av den anledningen är det sällan lönsamt med familjeabonnemang om det enbart är tre personer i familjen. Det är främst de lite större familjer som tjänar på detta alternativ.

  Priset är även dess nackdel. Även om familjeabonnemang kan se fördelaktigt ut kan det vara dyrare än att teckna varsitt mobilabonnemang hos lågprisoperatörer.

Ovanliga tjänster hos en städfirma i Stockholm

Att ishine.se samt andra städfirmor i Stockholm genomför hemstädning och kontorsstädning är knappast någon överraskning. Men det finns även betydligt mer ovanliga tjänster. Här presenteras några av de mer flexibla tjänsterna som går att beställa hos en städfirma i Stockholm.

Städfirma i Stockholm kan erbjuda…

 • Tömning av dödsbo
  En tömning av ett dödsbo innebär att hemmet helt och hållet töms på allt från möbler till prydnadssaker. Ofta sker detta i samarbete med ett auktionsföretag som tar hand om det som kan säljas varpå städfirman sedan genomföra en flyttstädning. De kan även köra saker till second hand eller till återvinning. En städfirma i Stockholm som har just denna tjänst lyfter fram att de ”tar hand om allt”. De har kontakt med auktionsföretag, Second hand butiker osv. En klar fördel för kunden som därmed kan lägga minimal tid på detta.
 • Sanering
  Sanering är ett brett begrepp och beroende på vad som ska saneras kan det behövas olika certifieringar. Det är bevis på att personalen har den kompetens som krävs för att kunna utföra saneringen säkert och enligt gällande lagar. Sanering förknippas ofta med exempelvis asbestsanering eller sanering av farliga ämnen men det kan även vara luktsanering.
 • Barnpassning
  Går det att anlita en städfirma i Stockholm för barnpassning? Ja, det är inte helt ovanligt. Orsaken är att barnpassning är en av de tjänster som ingår i RUT-avdraget. En del städfirmor har som mål att kunna erbjuda ”ett komplett utbud av RUT-tjänster”. Därmed kan kunden kontakta företaget oavsett om de behöver hjälp med städning, rensning av ogräs eller tillagning av enklare måltider. Ett serviceföretag som bistår i vardagen helt enkelt.
 • Socialt företagande
  Med socialt företagande menas att företag tar ett unikt socialt ansvar i dess arbete. Detta utöver vad man kan förvänta sig av företag i branschen. Det finns exempelvis en städfirma i Stockholm som primärt anställer människor som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta ofta i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 • Flytthjälp
  För att företag ska få flytta privatpersoners och företags bohag krävs att de har speciella tillstånd från Transportstyrelsen. För kunden blir det smidigt att både få flyttstädning och flytten genomförd av samma företag. Men det gäller att kontrollera att företaget verkligen har rätt tillstånd. Det finns nämligen städföretag som erbjuder flyttjänster utan att ha detta.

Praktiska frågor om stambyte – Stambyteskonsulter i Stockholm svarar

Kan boenden bo kvar i sina hem under ett stambyte och hur lång tid tar egentligen arbetet? Det är några av dom vanligaste frågorna i samband med ett stambyte och det är kanske inte så konstigt att dom dyker upp inför ett omfattande ingrepp i en fastighet. Nedan besvaras dessa, samt andra vanliga frågor, av konsulter från företaget Danixo som hanterar stambyte i Stockholm.

Kan boenden bo kvar i fastigheten under ett stambyte?

Ja, det är inga problem att bo kvar i sitt boende under ett stambyte men många tycker att det är besvärligt och jobbigt. Det kommer naturligtvis bli stökigt under arbetets gång, med buller, hantverkare som kommer och går och så vidare.

Finns familj, vänner eller bekanta i Stockholm att bo hos under tiden är det något som Danixo rekommenderar – särskilt för personer med astmatiska besvär och familjer med små barn.

Fungerar toalett och dusch under arbetets gång?

Av naturliga skäl kommer toalett och dusch inte att fungera under arbetets gång, eftersom alla rör och ledningar tas bort. När Danixo projektleder ett stambyte finns alltid provisoriska lösningar för dusch och toalett för dom som väljer att bo kvar hemma under arbetets gång.

Under vilka tider behöver hantverkarna komma in i lägenheten?

Arbetet sker vanligen under ”vanliga” arbetstider, det vill säga under måndag till fredag, mellan 07.00 – 16.00.

Låsen till alla lägenheter kommer att bytas ut till så kallade bygglås, till vilka hantverkarna har egna nycklar. Boenden behöver så ledes inte lämna ut sina egna nycklar. Givetvis monteras dom gamla låsen tillbaka när arbetet är klart.

Hur lång tid tar det?

Det är svårt att ge ett exakt svar på frågan om hur lång tid arbetet tar, eftersom det kan skilja sig. Normalt sett så tar det dock ungefär 8-12 veckor per lägenhet men det kan både gå något snabbare eller ta något längre tid också.

Hur mycket kostar ett stambyte i Stockholm?

Enligt konsulterna på Danixo i Stockholm kostar ett stambyte någonstans mellan ca 250 000 – 300 000 kronor per lägenhet. Däremot finns exempel i Stockholm där fastighetsägare fått betala både mer och mindre. Precis som med tidsåtgången är det svårt att ge ett exakt svar då det finns flera faktorer som påverkar. Det kan exempelvis bero på:

 • Ålder på bostaden
 • Tidigare material
 • Övrig renovering

Hitta och jämföra företag inför relining i Kristianstad

Eftersom relining är ett relativt stort renoveringsprojekt är det bra att kontakta flera företag i Kristianstad, jämföra offerter och fundera på om projektledning behövs.

 • Så hittar du företagen
 • Så jämför du företagen
 • Så tar du hjälp med hela processen

Hitta företag inom relining i Kristianstad

Bara genom att Googla ”Relining Kristianstad” visas flera lokala företag via Google Maps. Utöver det visas annonser av företag inom branschen. Den som scrollar ner lite ser till sist Googles eget sökresultat med företag som matchar denna sökning. Det svåra är inte att hitta företag som utför denna renovering. Även om Kristianstad är en relativt liten stad kan med lätthet fem – sex företag kontaktas som är beredda att åta sig uppdraget.

Jämföra – Vad ska jämföras?

En rekommendation är alltid att kontakta flera företag som utför relining i Kristianstad – men att även att jämföra dem utifrån mer än bara pris.

 • BRiF
  Branschföreningen för Relining i Fastigheter är en rikstäckande branschorganisation som bland annat har kvalitetsprogram och utbildningar för sina medlemmar. Att välja ett företag som är anslutet till BRiF innebär alltså en extra säkerhet.
 • Referenser
  Var har företaget utfört arbeten tidigare? Går det att få referenser? Fastighetsägaren kan exempelvis höra efter med andra fastighetsägare om de köpt in denna tjänst tidigare och vilka som då anlitades.
 • Priset
  Om det är likvärdig kvalité, och goda referenser, kan självklart priset avgöra vilket företag som anlitas. Det lönar sig ofta att jämföra!

Få hjälp med hela processen

För de flesta fastighetsägare är det omöjligt att veta när relining måste genomföras, hur omfattande renovering som krävs samt vilka krav som ska ställas på utförarna. Detta inte minst när det kommer till stora fastighetskomplex. Det är vid dessa fall som reliningkonsulter anlitas. Det är konsulter som kan göra förundersökningar, upphandlingar, leda projektet och hjälpa till med information till de boende. Dessutom genomför de besiktning under och efter att arbetet är utfört. En projektledare som därmed ser till att enbart seriösa företag anlitas och att allt sker enligt branschens standard.

Flera av dessa konsulter erbjuder fri rådgivning. Det innebär att konsulterna kommer till fastighetsägaren och ser över behovet av hjälp. Utifrån det kan de sedan ge en offert på projektledning från start till mål. I förhållande till vad relining kostar är kostnaden för dessa konsulter väldigt liten.

Jämför lån för att maximera nyttan med lånet

I takt med att långräntorna och reporäntan fortsätter att ticka uppåt ökar även räntorna för olika slags banklån. Därför är det nu viktigt att du jämför lån innan du skickar in en låneansökan. Detta gäller alldeles oavsett om du har tänkt ansöka om ett billån, privatlån, företagslån eller någon annan typ av lån.

Syftet med lånet kan variera men villkoren bör alltid vara förmånliga

Genom att jämföra och hitta ett lån med mer förmånlig ränta kan du få ut mesta möjliga av ditt banklån. Detta gör att du kan få mycket nytta och glädje av de lånade pengarna även om räntorna ständigt tycks röra sig uppåt.

Till exempel har konsumentlån blivit väldigt populära att använda för att konsolidera och betala av mindre skulder i form av lån och krediter. Du kan även använda ett sådant lån för att betala för oförutsedda utgifter eller för att göra större inköp. Många använder också dessa lån för att finansiera renoveringsprojekt eller kontantinsatsen i samband med bostadsköp. Men det är alltså viktigt att jämföra lån för att du ska kunna försäkra dig om att få de bästa möjliga villkoren.

Ha räntan i åtanke när du jämför lån från olika långivare

När du jämför lån från olika banker och andra långivare bör du lägga stor vikt vid räntan. För även om det finns många olika faktorer som påverkar kostnaden för ditt lån är räntan en av de allra viktigaste. Som tur är kan du också vidta vissa enkla åtgärder för att maximera dina möjligheter att få en mer förmånlig ränta.

Du kan till exempel försöka sänka din ränta genom att:

 • Förbättra din kreditvärdighet. En högre kreditvärdighet är ofta synonym med en lägre ränta.
 • Välja en kortare löptid för lånet. Genom att korta ner löptiden kan du ofta få ner räntan lite grann.
 • Använda en medsökande. Om du har en medsökande för lånet innebär detta en säkerhet för långivaren. Därför bör du försöka använda dig av en sådan om du har möjlighet.
 • Jämföra lån från flera olika långivare. Olika långivare har varierande räntesatser och därför är det viktigt att du jämför lån från flera aktörer.

Att välja kontorshotell i Stockholm

Funderar du, som många andra, på att hyra in dig på ett kontorshotell i Stockholm? Då finns en hel del att välja bland – men också en hel del att tänka på. Utbudet är stort men det finns stora variationer bland dom olika hotellen, både vad gäller läge, pris och standard. Nedan följer dom viktigaste tipsen inför valet.

Stort utbud av kontorshotell i Stockholm

Trenden kring kontorshotell är stor i Stockholm och allt fler tycks inse fördelarna med att hyra in sig på ett sådant. Utbudet är stort och det finns mycket att välja bland – även om många är fullbokade och har långa väntetider. Trots det är det värt att ta en närmare titt på just utbudet av kontorshotell i Stockholm – för att få en uppfattning om vad som finns och vad som kan skilja sig.

Utgå från egna behov och önskemål
Vid val av kontorshotell finns flera saker som kan vara värda att fundera kring innan ett avtal skrivs. Det är definitivt värt att besöka några intressanta hotell för att se hur det känns på plats men viktigast är att hitta ett som fyller både behov och önskemål. Några punkter att jämföra är:

 • Service – Vilken typ av service som finns skiljer sig ganska mycket. En del erbjuder just ingen service alls – förutom att lokalerna städas då och då och liknande. Andra liknar riktiga hotell – med tillhörande receptionister och annan personal som kan hjälpa till med posthantering, kopiering och så vidare.
 • Tillgång – Det finns många kontorshotell i Stockholm som erbjuder tillgång dygnet runt – men inte alla. Är det viktigt med flexibel tillgänglighet kan flera aktörer sållas bort direkt.
 • Pris – Priset för att hyra in sig på ett kontorshotell kan skilja sig även det och det kan avgöras av flera olika saker. Läge, standard och service avgör såklart priset och här är det värt att kolla vad som faktiskt ingår i hyran.
 • Läge – Läget är viktigt för vissa och mer eller mindre obetydligt för andra. Förutom att stirra sig blind på adressen kan det dock vara en idé att även kolla vad som finns runt omkring. Finns lunchställen, busshållplats, tunnelbanestation, parkering och så vidare i nära anslutning?

Ett grundligt ”förarbete” ökar chanserna att hitta ett hotell att trivas på – och kanske stanna på under en lång tid framöver. Lycka till!