Vad är distansutbildning och vilka är för- och nackdelarna?

Distansutbildning är en utbildningsform som innebär att studenterna studerar på distans. Studierna sker över internet snarare än via traditionell katederundervisning eller fysiska föreläsningar. Det innebär att du som student kan plugga hemifrån utan att någonsin behöva befinna dig i ett klassrum. Det finns många fördelar med en distansutbildning jämfört med en fysisk utbildning. Till exempel är utbildningar som sker på distans ofta mindre kostsamma för utbildaren att anordna. Att utbildningen inte är bunden till en viss plats gör också att du inte begränsas av din geografiska position. Till exempel behöver du i praktiken inte ens befinna dig i Sverige för att kunna gå en utbildning på distans.

I spåren av pandemin har behovet av dessa digitala utbildningar ökat. Det har tidigare varit vanligt bland högskolor och universitet att sköta vissa utbildningar helt eller delvis på distans. Men nu väljer allt fler lärosäten och utbildare att digitalisera sina utbildningar. Detta hjälper fler studenter att få tillgång till dessa utbildningar och lärandet kan även ske på ett mer effektivt sätt.

För- och nackdelarna med en distansutbildning

Innan vi berör fördelarna med distansbaserade utbildningar kan det vara värt att nämna de potentiella nackdelarna:

  • Studenter med en begränsad åtkomst till en internetansluten dator kan få svårt att följa med i undervisningen.
  • Även studenter som behöver extra hjälp när det kommer till motivation och organisation kan uppleva svårigheter med digitala utbildningar.

Med det sagt överväger fördelarna ofta nackdelarna för de allra flesta studenter. Fördelarna med en distansutbildning inkluderar bland annat att:

  • Du som är motiverad att lära dig något nytt och har ett stort mått självdisciplin kan gynnas mycket av distansbaserade utbildningar.
  • Flexibiliteten och valmöjligheten är ofta större när utbildningen sker på distans jämfört med när den är platsbunden. Till exempel kan du enklare studera på de tider som passar dig bäst.
  • Du får enkelt åtkomst till utbildningar och kan gå din distansutbildning oavsett var du befinner dig. Allt du behöver för att få tillgång till utbildningsplattformen är en dator med en internetanslutning.
  • Det är enklare att kombinera en distansbaserad utbildning med ett heltidsarbete. Det innebär att du kan fortsätta att fokusera på din karriär under tiden som du utbildar dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *