3 tips till dig som ska bygga ett attefallshus

Det är lätt att konstatera att det för närvarande råder något om en byggboom här i Sverige. Det byggs som aldrig förr och antalet bygglov som skickas in till bygghandläggare runt om i landet är rekordstort. Även byggandet av lovfria byggnader är för tillfället väldigt stort. Många svenskar vill bygga attefallshus för att skapa en extra boyta på sin tomt.

Men vad ska man då tänka på om man är intresserad av att bygga en attefallare? För att undvika att begå misstag bör du ha vissa saker i åtanke. Det finns många erfarenheter från tidigare byggen av attefallshus som du kan dra. Om du vill slippa att själv begå andra misstag bör du därför spetsa dina ögon och ta del av tipsen nedan!

Begå inte andras misstag när du bygger ditt attefallshus

Dessa tre råd bör du följa för att få ut så mycket som möjligt av ditt lilla hus:

 • Ditt attefallshus bör vara vänt mot gatan. Det kan förvisso låta väldigt trevligt att smälla upp en attefallare på tomten och vända detta lilla hus mot bostadshuset. På så vis kan du varje dag njuta av det nya lilla huset på din tomt. Men som du kanske har märkt är det få fastighetsägare som väljer att göra på detta vis. Det finns goda skäl till det – man vill ofta att det extra huset ligger lite avskilt till. Detta gäller förstås enbart om du har tänkt använda det som ett permanentboende och inte som ett förråd, gym, poolhus eller dylikt.
 • Överväg möjligheten att bygga med suterräng. Det är lättare sagt än gjort att bygga ett attefallshus på ett sådant sätt att det eventuella övre våningsplanet ger särskilt mycket. Det finns förvisso attefallare med loft på marknaden, men ofta blir det inte mycket mer än ett krypin där du kan sova. Om du däremot bygger det lilla huset med suterräng kan det gå att få ut mycket mer av övervåningen. Och hur högt i tak behöver du egentligen på nedervåningen?!
 • Försök inte att klämma in ett sovrum. Många gör sitt yttersta för att få plats med ett riktigt sovrum i sin attefallare. Detta är dock inte att rekommendera då det riskerar att bli trångt. Det räcker ofta gott med ett sovloft och du kan istället använda ytan för att avskilja vardagsrummet från köket.

Fyra frågor om stambyte som utförs i Stockholm

Detta är fyra av de vanligare frågorna som ställs till företag i Stockholm som utför stambyte.

Behövs bygglov vid stambyte?

Nej, det innebär inte någon ombyggnation på byggnaden och kräver därmed inte något bygglov. Däremot är det många fastighetsägare som passar på att genomföra större genomgripande renoveringar när stambytet ändå sker. Detta utifrån att flera väggar och golv ändå måste rivas ut. Men det är då dessa ombyggnationer som kräver bygglovet. Vid osäkerhet bör alltid Stockholm Stad kontaktas varpå de kan ge mer information om bygglov och vad som krävs kring detta.

Kan företag från Stockholm anlitas för stambyte i andra städer?

Flera av de företag som utför stambyte marknadsförs primärt mot Stockholm. Behovet är så stort att de inte behöver söka kunder i andra städer. I vissa fall genomför de även arbeten i närliggande städer men detta beror till stor del på hur stort projektet är och om det är kostnadseffektivt att pendla mellan städerna.

Är det någon skillnad på om renoveringen sker Stockholm eller annan stad?

Själva arbetet skiljer sig inte. Det är samma process oavsett vilken stad som arbetet utförs i. Det som skiljer är däremot hur komplicerat det är att genomföra stambytet rent praktiskt. Ska det ske i Stockholms innerstad finns en hel del förutsättningar att förhålla sig till gällande trafiksituation, alternativt boende och bullernivå. Det kan ställas mot om det sker i en bostadsrättsförening i utkanten av en mindre stad. Den stora skillnaden är helt enkelt logistiken.

Hur många företag arbetar med stambyten inom Stockholm?

Det beror på hur man räknar och vilka företag som därmed ska inkluderas i uträkningen.

 • Totalentreprenad med ”allt under samma tak”
  De största företagen erbjuder all hjälp – av egen personal. Det handlar om allt från projektledare och VVS-personal till elektriker och snickare. Fördelen är att de har kontroll på all personal och kan säkerställa hög kvalité.
 • Totalentreprenad med externa företag
  Det är vanligt att företag erbjuder totalentreprenad men att de själva köper in timmar från externa konsulter. På detta sätt kan de ta in expertis helt utifrån vad som projektet kräver
 • Hantverkarna som får uppdragen
  Som visas vid punkt två kan ett byggföretag ta på sig uppdraget för ett stambyte och sedan anlita exempelvis snickare och plattsättare för delar av arbetet. Även dessa utför därmed stambyte även om det inte är deras primära arbetsuppgift.

Därför bör du söka goda byggråd

Därför bör du söka goda byggråd

Goda byggråd kan vara skillnaden mellan ett lyckat projekt och ett misslyckat projekt. Har man inte den erfarenhet och kunskap som krävs, så kan det vara absolut nödvändigt att man frågar om hjälp innan man sätter igång. Det är snabbt, kostnadsfritt och enkelt att göra det.

Goda byggråd behöver inte kosta dig något

Goda byggråd kan ge dig väldigt mycket, utan att det har ett pris. Vissa kan kanske förvisso uppleva att det har ett pris – om man har förväntningar på sig att klara arbetet själv – men ett samtal med till exempel en snickare är som regel inget du får en faktura för.

Kanske känner du någon som jobbar som hantverkare, och steget blir då mindre till att faktiskt plocka upp telefonen och ringa för att fråga. Även om du inte känner någon, så ställer många snickare gärna upp och svarar på dina frågor – bara man frågar på ett trevligt sätt.

Det gör projektet bättre

Det är inte säkert att du i slutändan följer de byggråd du får, men då har du inte heller förlorat något. Att få byggråd, oavsett om de är bra eller dåliga, ger dig nya perspektiv att bedöma ditt projekt utifrån. Feedback behöver inte vara gott för att det är direkt konstruktivt – utan det kan också gagna projektet genom att du ser det på nya sätt och får nya idéer.

Det finns helt enkelt vissa saker som är svårt att ta reda på själv. Problem som kräver intuition, som kommer genom år av erfarenhet, kan lösa.

Mindre risk

Att söka goda byggråd kan innebära mindre risk för att något går åt pipan. Oavsett hur duktig man är finns alltid den mänskliga faktorn och en risk att man förbiser något. På mindre projekt som enkelt kan arbetas om och som inte innebär några säkerhetsrisker är det kanske inte lika avgörande. På större projekt som utbyggnationer och nybyggnationer kan goda byggråd visa sig vara helt avgörande för projektets framgång.

Därför bör du, sammanfattningsvis, ta goda byggråd:

 • Kostar dig inget. Det kostar dig ingenting att fråga en snickare eller en bekant med goda kunskaper. Tvärtom – det kan ge väldigt mycket.
 • Projektet blir bättre. Råden ger dig nya perspektiv.

Mindre risk. Risken finns alltid att man förbiser något. Att någon annan tittar på projektet kan visa sig vara avgörande för framgången.