Har IT-fonderna verkligen gått särskilt bra?

Har IT-fonderna verkligen gått särskilt bra?

Under de senaste fem åren har svenska IT-fonder haft en genomsnittlig värdeutveckling på 165 procent, mätt till sista april 2017. Det ger en genomsnittlig värdeutveckling på mer än 21 procent per år. De svenska IT-fonderna fortsätter att gå starkt under 2017, vilket gör att detta kan bli det femte raka året som denna fondkategori tillhör vinnarna.

IT-fonderna har även gått bra ur ett historiskt perspektiv. När man tittar på de senaste 15 åren har IT-fondernas index stigit med 7 procent årligen, vilket är i nivå med tillväxtmarknadsfonder. Det är därför lätt att hävda att IT-fonderna har levt upp till de högt ställda förväntningarna.

Du som inte vill placera i en IT-fond, eller vill sänka din fondportföljs risknivå genom ytterligare placeringar, kan med fördel titta på svenska fondbolaget Advisors fonder. Förutom den populära globalfonden Advisor Världen tillhandahåller bolaget även två hedgefonder vid namn Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2.

IT-fondernas värdeökning bör ses ur flera perspektiv

Över tid har IT-fonderna haft det tuffare än vad siffrorna vid en första anblick berättar. Det är nämligen så att de den sista april 2002 hade minskat i värde med i genomsnitt 70 procent, från den nivå de låg på innan IT-bubblan sprack år 2000. I april 2002 låg de snarare på den nivå där de befann sig i november 1998, innan bubblan först blåstes upp för att senare spricka.

Dessutom fortsatte IT-fonderna att gå svagt under flera år efter 2002. Likt andra aktiefonder gick de back under finanskrisen 2008 och först mot slutet av 2011 passerade IT-fonderna den nivån de legat på i april 2002 och november 1998. Du som har haft innehav i IT-fonder sedan början av 2012, det vill säga de fem senaste åren, har därmed fått en lika hög avkastning som den som placerat i IT-fonder senaste 15 åren, eller 19 åren för den delen.

Vid en närmare titt på svenska IT-fonders resultat över tid är det tydligt att värdeutvecklingen sedan 2012 är högre än sedan 2002 och tidigare. En anledning till att IT-fonderna har gått så pass bra under de senaste fem åren är för att majoriteten av dessa fonder har mer än halva innehavet i amerikanska bolag. De amerikanska börserna har gått bra sedan 2012, samtidigt som dollarn har ökat i värde med 24 procent under samma period.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *