Har IT-fonderna verkligen gått särskilt bra?

Har IT-fonderna verkligen gått särskilt bra?

Under de senaste fem åren har svenska IT-fonder haft en genomsnittlig värdeutveckling på 165 procent, mätt till sista april 2017. Det ger en genomsnittlig värdeutveckling på mer än 21 procent per år. De svenska IT-fonderna fortsätter att gå starkt under 2017, vilket gör att detta kan bli det femte raka året som denna fondkategori tillhör vinnarna.

IT-fonderna har även gått bra ur ett historiskt perspektiv. När man tittar på de senaste 15 åren har IT-fondernas index stigit med 7 procent årligen, vilket är i nivå med tillväxtmarknadsfonder. Det är därför lätt att hävda att IT-fonderna har levt upp till de högt ställda förväntningarna.

Du som inte vill placera i en IT-fond, eller vill sänka din fondportföljs risknivå genom ytterligare placeringar, kan med fördel titta på svenska fondbolaget Advisors fonder. Förutom den populära globalfonden Advisor Världen tillhandahåller bolaget även två hedgefonder vid namn Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2.

IT-fondernas värdeökning bör ses ur flera perspektiv

Över tid har IT-fonderna haft det tuffare än vad siffrorna vid en första anblick berättar. Det är nämligen så att de den sista april 2002 hade minskat i värde med i genomsnitt 70 procent, från den nivå de låg på innan IT-bubblan sprack år 2000. I april 2002 låg de snarare på den nivå där de befann sig i november 1998, innan bubblan först blåstes upp för att senare spricka.

Dessutom fortsatte IT-fonderna att gå svagt under flera år efter 2002. Likt andra aktiefonder gick de back under finanskrisen 2008 och först mot slutet av 2011 passerade IT-fonderna den nivån de legat på i april 2002 och november 1998. Du som har haft innehav i IT-fonder sedan början av 2012, det vill säga de fem senaste åren, har därmed fått en lika hög avkastning som den som placerat i IT-fonder senaste 15 åren, eller 19 åren för den delen.

Vid en närmare titt på svenska IT-fonders resultat över tid är det tydligt att värdeutvecklingen sedan 2012 är högre än sedan 2002 och tidigare. En anledning till att IT-fonderna har gått så pass bra under de senaste fem åren är för att majoriteten av dessa fonder har mer än halva innehavet i amerikanska bolag. De amerikanska börserna har gått bra sedan 2012, samtidigt som dollarn har ökat i värde med 24 procent under samma period.

Därför ökar företag som förvaltar PPM

Den del av den allmänna pensionen man har rätt att förvalta själv kallas för Premiepensionen, eller PPM. Trots att många känner till att premiepensionen kan förvaltas på egen hand, är det många som låter bli. Till exempel kan det bero på okunskap eller brist på tid och energi.

Att förvalta premiepensionen själv utan kunskaper kan vara förenat med stora risker. Således är det vanligt att man istället lägger över det här ansvaret på någon annan. Med ett erfaret fondbolag kan ens PPM-konto växa markant, och ofta betydligt mer än genomsnittet på marknaden.

Brist på tid och energi

Att förvalta pengar tar tid. Dels krävs det att man har lite förkunskaper, men det krävs också att man analyserar varje köp man gör. ”Är det lämpligt att köpa just nu?” eller ”Hur ser den här fonden ut på lång sikt?” är bara två exempel på frågor man bör ställa sig och undersöka innan man bestämmer sig för ett köp.

Att inte ha tid och energi kan göra att man hellre avstår än att försöka halvdant på egen hand. Det här kan vara en anledning till att PPM-förvaltare växer stadigt i popularitet idag.

Visar resultat

Många av marknadens fondbolag visar resultat som skulle vara svårt att nå på egen hand. Det här möjliggörs bland annat av erfarenhet och kunskap hos de vassa fondbolagen. Sedan kan andra, lite mer praktiska, faktorer spela in.

Till exempel har fondbolaget Advisor en egen fond där de kan reagera snabbt på förändringar i omvärlden. Det här, i kombination med användandet av utomstående fonder, kan bidra till att företag som Advisor uppvisar mycket goda resultat. Enligt siffror på deras hemsida kan man läsa att tillväxten av Advisors PPM-konton har varit nästan det tredubbla över det genomsnittliga PPM-kontot.

Folk blir mer medvetna om pensionen

På senare tid har vi blivit allt mer och mer medvetna om vår pension. När fler får upp ögonen för att många privata fondbolag förvaltar pengarna från premiepensionen bättre än Pensionsmyndigheten, kan det också leda till att allt fler använder sig av företag likt ovan nämnda Advisor.